Välkommen

Om oss


Karriärstöd Göteborg bildades 2012 och har sedan dess jobbat med arbetsträning i olika former, projekt och samarbeten. Vår vision har alltid varit att skapa ett samhälle för och av alla. Karriärstöd drivs som en ekonomisk förening i kooperativ form.ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG - ASF


Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från hotell eller fastighetsservice till odling eller konst. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv; människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. Ett ASF har alltså alltid minst två affärsidéer eller verksamheter.


Ett arbetsintegrerande social företag ska:

  • Ha som syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet, kontorstjänster eller andra verksamheter som anställda har kunskap om.
  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av till exempel en kommun.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknande verksamhet.

Företagen har alltid medarbetarnas behov av arbete och delaktighet i centrum och huvudsyftet är att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället.


Källa: www.verksamt.seGLOBALA MÅLEN

Mer information om detta kommer under våren 2024.

Hör av dig till oss!


Är du nyfiken på oss eller har frågor om vår verksamhet så tveka inte att höra av dig.

Välkommen!